Algemene voorwaarden

 

 .

Algemene leveringsvoorwaarden van

Henk van Eek h.o.: HvE-Epe.nl  e.a.

 

1. Definities:


Leverancier = HvE-Epe.nl , gevestigd te Epe ; de Klant = iedere natuurlijke of

rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit.

 

2. Toepasselijkheid:

Alle gebruikte machines worden verkocht zonder enige vorm van GARANTIE = zoals gezien !!!!

Tenzij anders is overeengekomen.


2. Condities:  

Alle machines worden verkocht vanaf de plek / plaats / land waar deze op het moment van verkoop staan. 

Alle kosten voor verdere transport(en) e/o opslag / verschepen / leges , zijn voor de koper.


4. Prijzen:

Prijsopgaven / biedingen zijn maximaal  3  dagen geldig , en NETTO / NETTO ,  tenzij anders vermeld.

Zijn Excl. BTW.,transport ,  kosten/leges van overheidswege ,  e/o tenzij anders vermeld.

 


5. Betalingen:

Contant e/o betalingen  VOORAF  per bank   , tenzij anders vermeld / overeengekomen.

 

6.Annuleringen :

Na een overeenkomst mondeling / schriftelijk  dan wel in de tussenliggende periode voor de aflevering,   

dan worden door ons  respectiefelijk +/- 20 % geeist van het overeengekomen verkoopsom.      

 

7.Onderdelen:

Kunnen niet geretouneerd worden , tenzij anders door ons is aangegeven.

 

8. Taxaties / Zoekopdrachten:

Minimaal 50 Euro  tot 10 % van de opbrengst / waarde , tenzij anders is overeengekomen.

..............................................................................................................